REGULAMIN
Izby Pszczelarskiej Pasieki u Wojtka
w Marcyporębie 50 gm. Brzeźnica.

Izba Pszczelarska jest miejscem:

 • promowania pszczelarstwa,
 • przedstawiania tradycji pszczelarskich: od bartnictwa do nowoczesnej gospodarki towarowej,
 • prezentacja gospodarki pasiecznej ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.


W ramach odwiedzin Izby Pszczelarskiej możemy:

 • posłuchać prelekcji o życiu pszczół, co robią pszczoły w ulu, dowiedzieć się wielu ciekawostek z ich życia
 • zobaczyć przegląd rodziny pszczelej (pokaz wyłącznie od maja do października)
 • zobaczyć prezentację pozyskiwani produktów pszczelich tj.
 • odsklepianie plastrów i wirownie miodu,
 • przetapianie plastrów pszczelich,
 • pozyskiwanie pyłku i jego późniejsza obróbka,
 • zobaczyć budowę ula i urządzeń stosowanych w gospodarstwach pasiecznych
 • poznać główne pożytki pszczele
 • dowiedzieć się o znaczeniu pszczoły miodnej w w ekosystemie.

Izba Pszczelarska: Czynna jest codziennie od poniedziałku do soboty w godz.. 10-16 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Nr kom. 602 69 70 38. Wiadomość postawiona na skrzynce pocztowej musi zostać potwierdzona telefonem.

Dla osób uczestniczących w przeglądzie rodziny pszczelej (wejście na teren pasieczyska):

 • Osoby powinny być bezwzględnie odpowiednio ubrane (szczegóły na telefon).
 • Każdy uczestnik otrzyma na czas przeglądu kapelusz pszczelarski. Osoby uczestniczące w przeglądzie rodziny pszczelej muszą mieć wiedzę czy nie są uczulone na jad pszczeli. Każdy uczestnik wchodzi na teren pasieki na swoja odpowiedzialność. Pszczelarz nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki pożądleń.
 • W pasiece należy zachować się spokojnie i podporządkować się bezwzględnie poleceniom Pszczelarza
 • Wejście w pasiekę nie będzie możliwe jeżeli uniemożliwią to zmieniające się warunki atmosferyczne.

Zapraszam